8. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

 8. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice
Typ akce: 
Úřad MČ
Datum: 
23.11.2015 17:00

Dovoluji si Vás pozvat na 8. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat

v pondělí 23. 11. 2015 v 17.00 hod.

ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10.

P r o g r a m:

1. Úprava rozpočtu MČ

2. Návrh na přijetí opatření k vyřešení 10 problémů vzešlých z 6. Fóra zdravé MČ

3. Příprava nového Strategického plánu MČ Praha-Dolní Počernice

4. Prodej plechového skladu v zámeckém parku

5. Informace

6. Dotazy, připomínky, podněty

Zbyněk R i c h t e r, v.r.

starosta MČ Praha – Dolní Počernice