Kruhový objezd zprovozněn

Vážení spoluobčané,

v srpnu t.r. byla dokončena a zprovozněna stavba minikruhového objezdu na křižovatce ulic Národních hrdinů a Nad rybníkem. Záměrem této stavby bylo upravit silniční provoz v prostoru před základní školou s cílem zvýšení bezpečnosti dětí a vytvoření lepších podmínek pro jejich příchod a příjezd do školy. Kruhový objezd byl realizován v programu BESIP, avšak bohužel ne zcela podle původního projektu. Ten umožňoval řidičům po projetí kruhového objezdu zastavit na nových parkovacích stání před farou, kde by děti z aut bezpečně vystoupily. Bohužel po úvodním kladném příslibu vlastníka pozemku (farnost Dolní Počernice) s realizací parkovacích stání, bylo ve stavebním řízení jeho stanovisko zamítavé. Přesto byl kruhový objezd realizován neboť v programu BESIP již na tuto stavbu byly vyčleněny finanční prostředky.

Vedení naší MČ se nyní spolu s Hl. m. Prahou snaží nalézt řešení, jak chybějící parkovací místa v prostoru školy nahradit bez použití pozemků dolnopočernické farnosti. Očekáváme, že od 1. září se na ul. Národních hrdinů a zejména v okolí školy navýší výrazným způsobem automobilový provoz. Doufáme, že zde většina řidičů nová dopravní opatření za pomoci Městské policie zvládne bez větších obtíží.

Kladem pro zlepšení plynulosti provozu na ul. Národních hrdinů bude jistě odstranění startovacích šachet, které zde byly po celou dobu výstavby hlavního kanalizačního sběrače „H“. Dovolujeme si požádat řidiče, aby si v okolí školy počínali maximálně ohleduplně a přizpůsobili svoji jízdu nově vzniklým dopravním opatřením.

 

Zbyněk Richter, starosta