Dopravní situace v ul. Národních hrdinů

Ke konci měsíce června jsou ukončovány stavební práce na prodloužení kanalizačního sběrače H v ul. Národních hrdinů, čímž nám odpadnou složité dopravní situace na této ulici v úseku od mostu přes Rokytku ke křižovatce s ul. Nad Rybníkem. Řidiči, projíždějící tímto úsekem, však budou muset čelit v době prázdnin dalšímu dopravnímu omezení, neboť v polovině července bude zahájena výstavba kruhového objezdu v prostoru před základní školou. Doufejme, že toto dopravní opatření, realizované TSK v programu BESIP (bezpečnost silničního provozu), prospěje alespoň k částečnému vyřešení dopravní situace před školou v ranních hodinách. Projekt nemůže být realizován v plném rozsahu tak, jak byl původně navržen, protože s ním nesouhlasila farnost v Dolních Počernicích, na jejíž pozemcích byla situována parkovací místa pro vystupování žáků školy, přijíždějících do školy auty. Doufejme, že tuto nepříznivou situaci spojenou s parkováním vozidel před školou, vyřeší vedení naší MČ v nejbližším období.

Výstavba stoky H se již přesunula do ul. Nad Rybníkem, kde je podstatně menší provoz a řešení dopravních situací nebude tak komplikované jako na ul. Národních hrdinů. Přesto si všechny řidiče dovolujeme požádat o maximální ohleduplnost v místě výše uvedených staveb.

Ing. Miloslav Král, zástupce starosty