Pozor na zneužití vaší důvěřivosti!

V posledních dnech dochází na území Dolních Počernic k častým případům páchání trestné činnosti na majetku. Objevil se i případ pokusu o zneužití důvěřivé seniorky, kterou se skupina neznámých pachatelů romské národnosti pokusila pod záminkou požadavku o pomoc a radu vylákat z jejího domu, zatímco se druhá část skupinky v nestřeženém okamžiku pokusila o vniknutí na její pozemek. Díky bystrosti a pohotovosti občanky nedošlo v tomto případě k žádným škodám na majetku, avšak je dost pravděpodobné, že se tito nezvaní hosté o „své štěstí“ pokusí brzy jinde...

Strážníci městské policie proto zvýšili kontrolu v některých lokalitách Dolních Počernic v denních i nočních hodinách a zároveň žádají všechny občany o spolupráci. Pokud u Vašeho domu či dveří zazvoní cizí osoba, která se dožaduje rady, pomoci, či nabízí jakékoli zboží nebo služby, kontaktujte neprodleně v kteroukoli denní dobu operační středisko městské policie, která okamžitě vyšle hlídku ke kontrole dotyčných osob.

Operační středisko MĚSTSKÉ POLICIE je k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně na tel.č.:

222 025 751 nebo linkách 156 a 158 

Operační středisko MP neváhejte kontaktovat i v případě pohybu jakékoli cizí podezřelé osoby na veřejných místech nebo v okolí vašeho bydliště, odstavených neznámých automobilů na neobvyklých místech a jiných podobných situacích, které mohou při včasném prověření zabránit vzniku další trestné činnosti nejen v našem okolí.

Prosíme, dbejte maximální ostražitosti a nepodceňujte následující rady policie:

  • nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého domu

  • nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li kdo je za nimi

  • od opravářů nebo pracovníků úřadů si nechejte předložit jejich služební průkaz, případně si telefonicky ověřte na příslušném úřadu zda vyslali svého pracovníka k provedení oprav nebo nabídce služeb

  • nepodléhejte lákavým nabídkám snadného zbohatnutí jako jsou výhodné výhry, loterie případné výhodným nabídkám spotřebního zboží, protože v naprosté většině těchto podomně nabízených výher jde o podvod nebo záminku dostat se do vašeho domu nebo bytu

  • pozor na skupinky neznámých lidí zvonících u vašich dveří a požadujících například napít vody nebo si u vás v nouzi dojít na záchod, zatímco druhá část skupinky v nestřeženém okamžiku prohledá váš dům.