Očkování dětí proti žloutence

Hygienická stanice hlavního města Prahy nařídila mimořádné očkování jako prevenci vzniku a šíření onemocnění virovou hepatitidou A u vnímavé části populace v souvislosti s kontaminací pitné vody v některých oblastech Prahy 6.

  • Očkování dětí proti žloutence A bylo zahájeno v pátek 5. června v 9 hodin a bude ukončeno 15. června 2015.
  • Očkování zajišťují praktičtí lékaři pro děti a dorost, jejich seznam je uveden v příloze.
  • Očkování se týká všech dětí, které pobývaly v době od 22. května do 24. května 2015 v lokalitách uvedených v mimořádném opatření - Nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 4. června 2015, které uvádíme v příloze.
  • K očkování budou použity vakcíny Havlix 720 a Vaqta. Ani jeden typ není reaktogenní, tzn. že u dětí po očkování nedochází k žádným reakcím a rodiče nemusí mít obavy o zdravotní stav svých dětí. Bližší informace o vakcínách jsou k dispozici na: http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php
  • Rodiče, kteří se rozhodnou očkování nezúčastnit, nebudou nijak sankcionováni, jde výhradně o svobodné rozhodnutí každého z rodičů.
  • Rodiče, kteří jsou registrováni u jiného, než v seznamu uvedeného, lékaře mohou využít očkovacího centra zdravotního ústavu v Rumunské ulici č.p. 28, kde bude též k dispozici očkovací látka.
  • Očkování je bezplatné.
  • Veškeré případné dotazy spojené s očkováním zodpoví buď praktičtí lékaři nebo Hygienická stanice hl. m. Prahy, pobočka Severozápad, tel: +420 235 365 828.

Podrobné Informace jsou k dispozici na webových stránkách Městská část Praha 6 - http://www.praha6.cz/ a Hygienické stanice hl. m. Prahy - http://www.hygpraha.cz/.

 
Přílohy:

Zdroj informací: www.praha.eu