Nové dopravní omezení na ul. Nár. hrdinů

Na komunikaci Nár. hrdinů před budovou ÚMČ došlo ke vzniku nového dopravního omezení. Důvodem je budování nové horské vpusti, která slouží k regulaci a odvodnění povrchových vod i jako usazovací a čistící nádrž.

Omezení potrvá ca. 3 týdny, počínaje dnem 12.5.2015. Po týdnu od zahájení prací se práce přenesou na opačnou stranu vozovky.
Řidiče důrazně žádáme o trpělivost a ohleduplnost k ostatním řidičům při průjezdu centrem obce a především vysokou opatrnost, neboť se dopravní omezení nachází v místech s vysokou frekvencí dětí.  Děkujeme.

Investor stavební akce: TSK hl. m. Prahy
Stavbu realizuje: Čermák a Hrachovec a.s.