Životní podmínky 2015 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad (ČSÚ) informuje o organizování výběrového šetření o životních podmínkách domácností v ČR - EU-SILC 2015 (Životní podmínky 2015). V době od 21.2. - 15.5.2015 se v cca. 10 tis. náhodně vybraných domácnostech na území celé České republiky uskuteční šetření prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Zapojení pracovníci se budou prokazovat příslušným průkazem a pověřením opravňujícím k provedení šetření. Podrobnější informace naleznete v přiložené zprávě.