Revitalizace Hostavického potoka

Novou podobu bude mít tok Hostavického potoka v rekreační oblasti mezi Dolními Počernicemi a Jahodnicí, jehož revitalizace byla v těchto dnech zahájena.

Cílem této revitalizace je začlenit vodní tok do okolní zeleně a zvýšit tak ekologický, estetický a rekreační potenciál území. V rámci revitalizace bude nejprve vybudována širší sníženina nazývaná berma, do které bude vymodelováno menší meandrující koryto Hostavického potoka. Malé koryto bude sloužit pro běžné průtoky, berma pak pro průtoky povodňové.

Lokalitu zpřístupní mlatové stezky pro pěší. Vzhledem k charakteru území nejsou stezky určené pro rozsáhlejší využití cyklisty a trasování cyklostezek je plánováno mimo zájmové území. Křížení cest s vodním tokem bude řešeno dřevěnými lávkami. Podél stezek se umístí lavičky a v místě dětského hřiště nové herní prvky. Dále zde budou umístěny informační tabule o revitalizacích potoků a zajímavé fauně a flóře v okolí Hostavického potoka. Tůně budou doplněny o vyhlídkové dřevěné molo, které usnadní pozorování přírody.

Orientační údaje

  • Investor Hlavní město Praha
  • Doba realizace duben 2015 − září 2015
  • Revitalizovaná plocha 33 400 m2
  • Délka toku před úpravou 820 m
  • Délka toku po úpravě 1 310 m
  • Počet tůní 2

Tento projekt je dotován z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, jež je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


 

 

 

Více na: http://www.praha-priroda.cz/aktuality/?id=22