Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Dolní Počernice

Datum: 
11.03.2024

P  O  Z  V  Á  N  K A

Vážení spoluobčané, dovoluji si vás pozvat na

13. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice,

které se bude konat

v pondělí 11.3. 2024 od 17.00 hod.

ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

 

Návrh programu:

1.   Návrh rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2024

2.   Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2025–2029

3.   Návrhy rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha – Dolní Počernice (ZŠ Národních hrdinů70, MŠ DUHA a Oáza Dolní Počernice) na r. 2024 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ, MŠ a Oáza na r. 2025–2029

4.   Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací MČ Praha – Dolní Počernice (ZŠ, MŠ, Oáza)

5.   Smlouva o účasti developera a o spolupráci mezi MČ Praha – Dolní Počernice a spol. Sekyra Group a.s.

6.   Smlouva o spolupráci mezi MČ Praha – Dolní Počernice a spol. Saint Tropez Production

7.   Smlouva o spolupráci mezi MČ Praha – Dolní Počernice a spol. Ters - Suzuki 

8.   Převod hmotného majetku - Protokol č. PP/21/09/68/2024

9.   Projednání záměru Správy železnic na Vysokorychlostní trať

10. Projednání zastavovací studie „Nájemní bydlení Dolní Počernice“

11. Návrh na pořízení změny ÚP na pozemcích parc.č. 1350/4,1354/5 a 1632 vše v kú Dolní Počernice

12. Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům ZMČ Praha – Dolní Počernice

13. Informace

14. Dotazy, připomínky, podněty   

                                                                                                                                      Zbyněk Richter, v. r.

                                                                                                                          starosta MČ Praha – Dolní Počernice