Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

Datum: 
13.03.2023

P  O  Z  V  Á  N  K  A

Vážení spoluobčané, dovoluji si vás pozvat na

5. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice,

které se bude konat v pondělí 13. 3. 2023 od 17.00 hod.

v sálu hotelu SVORNOST, Novozámecká ul. 284

Návrh programu:

  1. Projednání rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2023
  2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2024–2028
  3. Návrhy rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha – Dolní Počernice (ZŠ Národních hrdinů 70, MŠ DUHA a Oáza Dolní Počernice) na r. 2023 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ, MŠ a Oáza na r. 2024–2028
  4. Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací MČ Praha – Dolní Počernice (ZŠ, MŠ, Oáza)
  5. Představení náplně a harmonogramu Strategického plánu MČ
  6. Změny Jednacího řádu ZMČ
  7. Úprava kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1282/4 v k.ú. Dolní Počernice
  8. Informace
  9. Dotazy, připomínky, podněty

 

Zbyněk Richter, v. r.

                                                                                                                          starosta MČ Praha – Dolní Počernice