Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

Datum: 
31.01.2023

P   O   Z   V   Á   N   K   A

dovoluji si Vás pozvat na

4. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice,

které se bude konat

v úterý   31.1.2023   od 17.00 hod.

ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

P r o g r a m:

1.   Rekonstrukce čp. 26

2.   Stanovení výborů ZMČ a jejich složení

3.   Stanovení odměn neuvolněným členům ZMČ

4.   Odměna starostovi

5.   Volba zastupitelů, pověřených k podepisování doložky o platnosti prováděného právního úkonu

6.   Volba nových členů Redakční rady DPZ

7.   Informace

8.   Dotazy, připomínky, podněty

 

 

 

                                                                                                                           Zbyněk   R i c h t e r   v. r.

                                                                                                                   starosta MČ Praha – Dolní Počernice