Pozvánka na 26. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

Datum: 
19.09.2022

P   O   Z   V   Á   N   K   A

dovoluji si Vás pozvat na

1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice,

které se bude konat

v pondělí   17. 10. 2022   od 17.00 hod.

v prostorách hotelu SVORNOST, Novozámecká 284, 190 12 Praha-Dolní Počernice

P r o g r a m:

1.   Zahájení

2.   Složení slibu členů ZMČ

3.   Schválení programu jednání

4.   Jmenování ověřovatelů zápisu

5.   Volba návrhového a volebního výboru

6.   Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZMČ

7.   Stanovení počtu zástupců starosty

8.   Stanovení způsobu volby vedení MČ

9.   Volba starosty MČ

10. Volba zástupců starosty MČ

11. Volba členů rady MČ

12. Vystoupení nově zvoleného starosty

13. Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZMČ

                                                                                                                                                                      Zbyněk   R i c h t e r   v. r.

                                                                                                                                                           starosta MČ Praha – Dolní Počernice