Pozvánka na 25. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

Datum: 
19.09.2022

P  O   Z   V   Á   N   K  A

dovoluji si Vás pozvat na
25. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat
v pondělí 19. 9. 2022 od 17.00 hod.
v prostorách Hotelu SVORNOST, Novozámecká 284, 190 12 Praha-Dolní Počernice

P r o g r a m:
1. Jmenný záznam hlasování
2. Smlouva o spolupráci se spol. Central Group, a.s.
3. Smlouva o spolupráci se spol. Sekyra Group, a.s.
4. Strategický plán MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2023-2026
5. Poskytnutí daru Sokolu Dolní Počernice z.s.
6. Převzetí stavby 0134 TV Dolní Počernice - homogenizace ul. Nad Rybníkem
7. Záměr na odsvěření pozemků parc.č. 1587/1 v k.ú. Dolní Počernice
8. Odkoupení pozemku parc.č. 304/5 v k.ú. Dolní Počernice
9. Navýšení finančních prostředků na akci dětské hřiště „Na Farním“
10. Informace
11. Dotazy, připomínky, podněty

 

                                                                                                                                      Zbyněk R i c h t e r v. r.
                                                                                                                                      starosta MČ Praha – Dolní Počernice