Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

Datum: 
06.06.2022

P   O   Z   V   Á   N   K   A

dovoluji si Vás pozvat na

23. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice,

které se bude konat

v pondělí   6. 6. 2022   od 17.00 hod.

v prostorách Hotelu SVORNOST, Novozámecká 284, 190 12 Praha-Dolní Počernice

 

P r o g r a m:

1. Projednání závěrečného účtu MČ Praha-Dolní Počernice za rok 2021

2. Vyhodnocení připomínek MČ k Metropolitnímu plánu

3. Přijetí daru od spol. Sekyra Group a.s.

4. Projednání kontribuce vztahující se ke změně ÚP SÚHMP č. 3092

5. Participativní rozpočet – projednání výsledku hodnocení podaných žádostí

6. Stanovení počtu členů ZMČ Praha-Dolní Počernice na volební období 2022-2026

7. Informace

8. Dotazy, připomínky, podněty

    

 

Zbyněk   R i c h t e r   

v. r.starosta MČ Praha – Dolní Počernice