Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

Datum: 
21.03.2022

P   O   Z   V   Á   N   K   A

dovoluji si Vás pozvat na

22. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice,

které se bude konat

v pondělí   21. 3. 2022   od 17.00 hod.

v prostorách hotelu SVORNOST, Novozámecká 284, 190 12 Praha-Dolní Počernice

 

P r o g r a m:

1. Projednání návrhu rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2022

2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2023 – 2027

3. Návrhy rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha – Dolní Počernice: ZŠ Národních hrdinů 70, MŠ

    DUHA a Oáza Dolní Počernice na r. 2022 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ, MŠ a Oáza na r. 2023 – 2027

4. Dodatky ke zřizovacím listinám ZŠ Národních hrdinů 70 a MŠ DUHA Svatoňovická 587

5. Prodej části pozemku parc.č. 1282 v k. ú. Dolní Počernice o výměře 20m²

6. Žaloba proti části usnesení ZMČ Praha – Dolní Počernice ze dne 7.12. 2020, č. 14

7. Informace

8. Dotazy, připomínky, podněty

 

                                                                        Zbyněk   R i c h t e r, v.r.

                                                                                                                   starosta MČ Praha – Dolní Počernice