Pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

Datum: 
21.02.2022

P    O    Z    V    Á    N    K   A

dovoluji si Vás pozvat na

21. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice,

které se bude konat

v pondělí 21. 2. 2022 v 17.00 hod.

ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

P r o g r a m:

1.     Projednání Zásad pro záměry dopravních staveb a omezení dopravy v hl. m. Praze

2.     Žaloba proti části usnesení ZMČ Praha – Dolní Počernice ze dne 7. 12. 2020

3.     Žádost Sokola Dolní Počernice z.s. o finanční podporu spolku

4.     Návrhy odměn zastupitelům za jejich činnost v Krizovém štábu MČ

5.     Informace

6.     Dotazy, připomínky, podněty                    

                                                                                                                                   Zbyněk   R i c h t e r, v.r.

                                                                                                                      starosta MČ Praha – Dolní Počernice