UPOZORNĚNÍ

Ve dnech do konce období vegetačního klidu bude v zámeckém parku v rámci realizace projektu „Rehabilitace historicky cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích“ probíhat odstraňování dřevin ( stromy, porosty) dle dendrologického průzkumu, který je součástí projektové dokumentace táto stavby. Rozhodnutí k odstranění dřevin vydal Odbor životního prostředí MHMP na základě stanoviska Národního památkového ústavu pro hl. m. Prahu. Jedná se vesměs o neperspektivní jedince, jejichž stav je z velké většiny havarijní. Dále se jedná o odstranění stromů, které se nacházejí v linii nové cestní sítě a brání její realizaci.

Dle vyjádření památkářů jsou navržená opatření nutná a pro celkový zdravotní  stav zámeckého parku prospěšná. Upozorňujeme návštěvníky parku, aby se v době realizace projektu pohybovali pouze mimo prostory vymezené stavbou a dbali zvýšené opatrnosti.

Zbyněk Richter
starosta MČ Praha – Dolní Počernice