Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

Datum: 
06.12.2021

P   O   Z   V   Á   N   K   A

dovoluji si Vás pozvat na

20. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice,

které se bude konat

v pondělí   6. 12. 2021   od 17.00 hod.

v prostorách hotelu SVORNOST, Novozámecká 284, 190 12 Praha-Dolní Počernice

za podmínek stanovených vládou ČR.

P r o g r a m:

1. Projednání studie nájemního bydlení na pozemku parc.č. 1493/1 v k.ú. Dolní Počernice

2. Projednání podmínek hospodaření MČ v období rozpočtového provizoria

3. Projednání finančního limitu při přijímání dotačních titulů

4. Projednání výsledků ankety 10.fóra Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice

5. Návrh odměn pro odvolané členy RR DPZ

6. Dodatek č.2 ke Zřizovací listině PO Oáza Dolní Počernice

7. Záměr na prodej části pozemku parc. č. 1543/1 v k.ú. Dolní Počernice o výměře 1m²

8. Jmenný záznam hlasování

9. Informace

10. Dotazy, připomínky, podněty

 

                                                                                                                             Zbyněk   R i c h t e r, v.r.

                                                                                                                   starosta MČ Praha – Dolní Počernice