Protiepidemická opatření v budově ÚMČ Praha - Dolní Počernice

Věnujte prosím pozornost následujícímu sdělení!

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace, byl úřad MČ Praha - Dolní Počernice nucen přimout následující opatření:

Režim budovy ÚMČ Praha-Dolní Počernice

 • Budova ÚMČ Praha-Dolní Počernice je uzavřena pro veřejnost s výjimkou stanovených úředních hodin.
 • Vstup do budovy ÚMČ Praha-Dolní Počernice je povolen pouze se zakrytými dýchacími cestami.
 • Všechny osoby mají povinnost mít zakryté dýchací cesty po celou dobu pobytu ve všech prostorách ÚMČ Praha-Dolní Počernice a dodržovat další protiepidemická opatření, zejména dodržování vzdálenosti alespoň 2 metry mezi osobami, desinfekce rukou apod.
 • Preferovanou formou kontaktu s veřejností je písemný, elektronický nebo telefonický kontakt. Osobní kontakt s veřejností probíhá přednostně na přepážce. Při osobním kontaktu jsou dodržována zvýšená hygienická opatření stanovená ministerstvem zdravotnictví (ochranné prostředky dýchacích cest, vzdálenost min. 2 metry).
 • Při pohybu nebo pobytu v prostorách budovy, včetně chodeb, jsou všechny osoby povinny dodržovat odstup mezi osobami alespoň 2 metry.
 • Dokumenty od veřejnosti jsou přednostně přijímány prostřednictvím elektronické pošty a v případě běžných sdělení, dotazů a podnětů prostřednictvím e-mailové pošty.
 • Listinné dokumenty budou přijímány přes podatelnu úřadu; pouze ve výjimečných případech, v odůvodněných případech lze přijímat listinné dokumenty přímo jednotlivým úředníkům.

Zaměstnanci ÚMČ jsou povinni dodržovat následující opatření k prevenci šíření nákazy

 • povinnost zakrývat si dýchací cesty po celou dobu pobytu ve všech prostorách ÚMČ, včetně pobytu v kanceláři, pokud jsou v ní přítomny alespoň 2 osoby vzdálené od sebe méně než 1,5 metru;
 • povinnost vést evidenci návštěv na podatelně formou tabulky s kontakty;
 • upřednostňovat písemný, elektronický nebo telefonický kontakt s veřejností;
 • řešit přijímání dokumentů od veřejnosti přednostně prostřednictvím elektronické pošty a v případě běžných sdělení, dotazů a podnětů prostřednictvím e-mailové pošty; listinné dokumenty budou přijímány přes podatelnu úřadu; pouze ve výjimečných a odůvodněných případech lze přijímat listinné dokumenty přímo u příslušných úředníků;
 • jednání s třetími osobami, pokud osobní jednání není nutné pro splnění zákonných povinností nebo ochranu a realizaci oprávněných zájmů třetích osob, konat jinak než osobně – telefonicky, mailem, vzdálenou formou komunikace;
 • při osobním kontaktu s třetími osobami dbát, aby byla dodržována zvýšená hygienická opatření stanovená ministerstvem zdravotnictví (ochranné prostředky dýchacích cest, vzdálenost min. 2 metry), aby kontakt probíhal, je-li to možné, v místnosti vhodné velikosti a počet osob byl omezen na nezbytné minimum;
 • dbát, aby v případě přítomnosti veřejnosti v prostorách budovy ÚMČ, včetně chodeb, byly vytvořeny podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry;
 • dodržet při konání akce konané v prostorách budovy ÚMČ s účastní více (20) osob mimořádná opatření zejména kontrolu bezinfekčnosti a hygienická opatření; akce konané externími subjekty v prostorách budovy ÚMČ podléhají schválení tajemníkem úřadu;
 • povinnost všech zaměstnanců v případě podezření na nákazu covid-19 (klinické příznaky, pozitivní test) nebo kontaktu s covid pozitivní osobou nebo jiného výskytu nákazy covid-19 na pracovišti ÚMČ neprodleně informovat tajemníka a případně v součinnosti s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy nastavit potřebná opatření.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  tajemnice ÚMČ Praha-Dolní Počernice