Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

Datum: 
18.10.2021

P   O   Z   V   Á   N   K   A

dovoluji si Vás pozvat na

19. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice,

které se bude konat

v pondělí   18. 10. 2021   od 17.00 hod.

v prostorách hotelu SVORNOST, Novozámecká 284, 190 12 Praha-Dolní Počernice

za podmínek stanovených vládou ČR.

 

P r o g r a m:

1. Prodej části pozemku parc. č. 1282 v k. ú. Dolní Počernice

2. Záměr na prodej pozemku parc. č. 346/4 v k. ú. Dolní Počernice

3. Záměr na prodej pozemku parc. č. 1567/5 v k. ú. Dolní Počernice

4. Prodej pozemku parc. č. 756/12 a 756/13 v k. ú. Dolní Počernice

5. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Oáza Dolní Počernice

6. Výstupy z jednání 10. Fóra Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice

7. Návrh na odvolání Redakční rady Dolnopočernického zpravodaje (RR DPZ), volba nové RR DPZ

8. Informace

9. Dotazy, připomínky, podněty

 

                                                                         Zbyněk   R i c h t e r, v.r.

                                                                                                                   starosta MČ Praha – Dolní Počernice