Zápis do Mateřské školy DUHA

Datum: 
15.04.2015

Mateřská škola DUHA Svatoňovická 587, Praha – Dolní Počernice
e-mail  skolka.dpocernice@seznam.cz   tel. č. 281931336

Vyhlašuje dne 15. 4. 2015 od 8,30 – 11,30 a od 13,00 - 16,30 hod.

Zápis se koná pro děti s trvalým bydlištěm v Praze - Dolních Počernicích, v budově MŠ 1. patro, ředitelna MŠ.

(Mateřská škola je 4třídní s kapacitou 108 dětí, s dětmi pracují kvalifikovaní zaměstnanci a vyškolený personál, max.počet dětí na třídu je 27.

Více infrormací naleznete na stránkách .

Nabízíme také poradenství a spolupráci s OPPP, logopedickým centrem a ZŠ .

K zápisu se dostaví zákonní zástupci dítěte s doklady :  občanský průkaz ( není-li dítě uvedené v OP zákon.zástupce, je třeba doklad o trvalém bydlišti dítěte v naší obci ), rodný list dítěte.

Přítomnost dítěte se nevyžaduje, jedná se hlavně o administrativní úkony.

Těšíme se na Vás  -   kolektiv zaměstnanců MŠ.