Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

Datum: 
19.07.2021

P    O    Z    V    Á    N    K   A

dovoluji si Vás pozvat na

18. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice,

které se bude konat

v pondělí   19. 7. 2021   od 17.00 hod.

v prostorách hotelu SVORNOST, Novozámecká 284, 190 12 Praha-Dolní Počernice

za podmínek stanovených vládou ČR.

P r o g r a m:

1. Projednání změny ÚP SÚHMP č. Z 2883/00 (DUBEČ SEVER)

2. Projednání objemové ověřovací studie pro bytovou výstavbu HMP na pozemku 1493/1 v k. ú. Dolní

Počernice (naproti nákupnímu centru Billa a PRO - DOMA)

3. Informace

4. Dotazy, připomínky, podněty

 

                                                                                                                               Zbyněk   R i c h t e r, v.r.

                                                                                                                   starosta MČ Praha – Dolní Počernice