Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

Datum: 
14.06.2021

P    O    Z    V    Á    N    K   A

dovoluji si Vás pozvat na

17. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice,

které se bude konat

v pondělí   14. 6. 2021   od 17.00 hod.

v prostorách hotelu SVORNOST, Novozámecká 284, 190 12 Praha-Dolní Počernice

za podmínek stanovených vládou ČR.

P r o g r a m:

1. Veřejné představení urbanistické koncepce na využití pozemku HMP parc. č. 1493/1

2. Projednání závěrečného účtu MČ Praha – Dolní Počernice za rok 2020

3. Jmenovitý záznam hlasování

4. Prodej pozemku parc. č. 1567/4 v k. ú. Dolní Počernice o výměře 18 m²

5. Prodej pozemku parc. č. 1282 v k. ú. Dolní Počernice

6. Projednání přijatých opatření k řešení problémů z 9. fóra MČ

7. Návrh na přísedící k Obvodnímu soudu pro Prahu 9

8. Informace

9. Dotazy, připomínky, podněty

 

                                                                                                                               Zbyněk   R i c h t e r, v.r.

                                                                                                                   starosta MČ Praha – Dolní Počernice