Pozvánka na 16.(mimořádné) zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

Datum: 
03.05.2021

P    O    Z    V    Á    N    K   A

dovoluji si Vás pozvat na

16. (mimořádné) zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice,

které se bude konat

v pondělí 3. 5. 2021 v 17.00 hod.

ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

 

P r o g r a m:

1.      Revokace usnesení ZMČ Praha – Dolní Počernice č. 15.1 a 15.2 ze dne 16. 3. 2021

a projednání opraveného návrhu rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2021

a střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2022-2026                         

 

 

                                                                                                                          Zbyněk   R i c h t e r, v.r.

                                                                                                               starosta MČ Praha – Dolní Počernice