Pozvánka na 15. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

Datum: 
16.03.2021

P    O    Z    V    Á    N    K   A

dovoluji si Vás pozvat na

15. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice,

které se bude konat

v úterý   16. 3. 2021   od 17.00 hod.

v prostorách hotelu SVORNOST, Novozámecká 284, 190 12 Praha-Dolní Počernice

za podmínek stanovených vládou ČR

P r o g r a m:

1. Projednání návrhu rozpočtu MČ Praha-Dolní Počernice na rok 2021

2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Dolní Počernice na r. 2022-2026

3. Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací MČ: ZŠ Národních hrdinů 70, MŠ DUHA Svatoňovická 587

a Oáza Stará obec 6 na r. 2021 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ, MŠ DUHA a Oáza na r. 2022-2026

4. Dodatky ke zřizovacím listinám ZŠ Národních hrdinů 70, MŠ DUHA Svatoňovická 587 a Oáza Stará obec 6

5. Návrh na změnu Jednacího řádu ZMČ Praha-Dolní Počernice

6. Záměr na darování pozemků parc. č. 1567/4 a 1567/5 v k.ú. Dolní Počernice Sokolu Dolní Počernice z.s.

7. Žádost o opravu pomníku padlým v I. světové válce

8. Memorandum k výstavbě nové ZŠ

9. Návrh na udělení finančního daru zastupitelům k jejich životnímu jubileu

10. Informace

11. Dotazy, připomínky, podněty

   

                                                                                                                            Zbyněk   R i c h t e r, v.r.

                                                                                                                   starosta MČ Praha – Dolní Počernice