Věřejné fórum - odloženo!

Datum: 
25.11.2020

S ohledem na aktuální podmínky nouzového stavu se konání 10. Veřejného fóra odkládá zatím bez upřesnění datumu na rok 2021.

85. 18   RMČ Praha – Dolní Počernice

            - p r o j e d n a l a   aktuální podmínky epidemiologické situace v souvislosti s plánovaným konáním 10. Fóra Zdravé Městské části Praha-Dolní Počernice dne 25.11.2020

            - r o z h o d l a   o přesunutí konání 10. Fóra včetně všech zajišťovacích služeb od NSZM (školení, facilitace a následné ankety) na rok 2021

 

Děkujeme za pochopení!