Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

Datum: 
03.02.2020

P    O    Z    V    Á    N    K   A
dovoluji si Vás pozvat na 10. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice,
které se bude konat
v pondělí  3.2. 2020 v 17.00 hod.

ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

P r o g r a m:

1. Složení slibu nového člena ZMČ
2. Projednání zastavovací studie na pozemku parc. č. 1328/6
3. Odměny členům ZMČ
4. Hodnotící zpráva MA21 za rok 2019
5. Akční plán MA21 pro rok 2020
6. Informace
7. Dotazy, připomínky, podněty
                     

                                                                                                                                    Zbyněk   R i c h t e r, v.r.
                                                                                                                                    starosta MČ Praha – Dolní Počernice