Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

Datum: 
30.09.2019

P    O    Z    V    Á    N    K   A

Dovoluji si Vás pozvat na 8. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat

v pondělí  30. 9. 2019 v 17.00 hod.

ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

 

   P r o g r a m:

1. Projednání dopravní obslužnosti projektu Nová Úpická – lokalita C

2. Kupní smlouva - úplatný převod komunikací a ostatních ploch od spol. Galstian&Galstian Group s.r.o.

3. Návrh na změnu ÚP - Veřejně prospěšná stavba ul. Nová Úpická

4. Návrh na změnu ÚP na pozemku 1435/8 v k. ú. Dolní Počernice

5. Žádost o prominutí zbylé částky půjčky Sokolu Dolní Počernice z.s.

6. Svěření pozemků – zahrádkářská kolonie Martiňák

7. Poskytnutí finančních prostředků p. Rathuskému formou veřejnoprávní smlouvy

8. Zřízení příspěvkové organizace MČ pro oblast kultury – OÁZA

9. Informace

10.Dotazy, připomínky, podněty

 

 

                                                                                                                                     Zbyněk   R i c h t e r, v.r.

                                                                                                                                           starosta MČ Praha – Dolní Počernice