Stavební úpravy na hřbitově

Datum: 
01.09.2019

V měsíci září dojde k zahájení stavební prací na místním hřbitově společností Perfectsav s.r.o. 

Jedná se zejména o opravu  stávající zděné dělící zdi  mezi novým a starým hřbitovem a stavbou nových kolumbárií, úpravou pomníku padlých.

Prosíme návštěvníky o pochopení s částečným omezením  provozu  v místě stavby.

za investora Petr Stránský