Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

Datum: 
03.06.2019

P    O    Z    V    Á    N    K   A

Dovoluji si Vás pozvat na 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat

v pondělí  3. 6. 2019 v 17.00 hod.

ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

 

   P r o g r a m:

1. Projednání závěrečného účtu MČ Praha – Dolní Počernice za r. 2018

2. Prezentace zastavovací studie na pozemek parc.č. 1328/6 v k. ú. Dolní Počernice       

3. Žádost Sokola Dolní Počernice z.s. o finanční podporu mládeže

4. Žádost o odejmutí pozemku parc. č. 1604/1 ze svěřené správy MČ Praha – Dolní Počernice do vlastnictví Hl. m. Prahy

5. Žádost o převod pozemku parc. č. 1469/11 z vlastnictví Hl. m. Prahy do svěřené správy MČ Praha – Dolní Počernice

6. Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 1376 v k. ú. Dolní Počernice

7. Informace

8. Dotazy, připomínky, podněty.

 

 

                                                                                                                 Zbyněk   R i c h t e r, v.r.

                                                                                                               starosta MČ Praha – Dolní Počernice