DOBA A MÍSTO KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

1. Volby do zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice a zastupitelstva Hl.m.Prahy se uskuteční

 

v pátek dne 5. 10. 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a

v sobotu dne 6. 10. 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.

 

2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak označený hlasovací lístek jiný.

3. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky, spolu s nimi bude voličům doručen též informační leták, v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

4. Místem konání voleb bude:

a) ve volebním okrsku č. 30001 je volební místnost v budově MŠ DUHA, Svatoňovická 587, Praha 9

pro občany trvale hlášené na adrese: Bernartická, Bohuslaviská, Černodolská, Českobrodskájižní strana, Dolnobranská, Dubenecká, Hrabačovská, Jaroměřická, Jinolická, Kohoutovská, Listopadová, Makovská, Národních hrdinů (jižně od křižovatky s ul. Českobrodská), Pilníkovská, Podkrkonošská, Rtyňská, Rudníkovská, Staropacká, Strážkovická, Svatoňovická, Štěpanická, Třebihošťská, Třemošnická, U Konečné, Úpická, Vilémovská, V Záhorském, Ždírnická.

b) ve volebním okrsku č. 30002 je volební místnost v budově úřadu MČ,

Stará obec 10, Praha 9

pro občany trvale hlášené na adrese: Bakurinova, Bezděkovská, Českobrodská-severní strana, Dercsenyiho, Hruškovská, Hřibojedská, Jana Bílka, K Čihadlům, K Háji, K Zámku, Ke Hrázi, Kněžická, Lanžovská, Libotovská, Madarova, Matěje Hůlky, Nad Rokytkou, Nad Rybníkem, Národních hrdinů (severně od křižovatky s ul. Českobrodskou), Novozámecká, Příchovická, Stará obec, Studenecká, U Koní, U Martiňáku, U Výzkumu, V Čeňku, V Padolině, V Pařezinách, V Ráji, Vlčická, Za Luhem, Záblatská.

 

 

Plné znění tohoto oznámení vyvěšeno na úřední desce.