Vstup do zámeckého parku z ul. Národních hrdinů uzavřen

Počínaje dnešním dnem byly zahájeny přípravné práce stavby "Revitalizace zámeckého parku v Dolních Počernicích - 3. část", kterou je dotčena tzv. francouzská část zámeckého areálu nacházející se v severozápadní část parku, tedy v prostoru parteru před oranžérií a venkovním schodištěm na horní zámeckou terasu bezprostředně navazujícího na hlavní vstupní bránu do parku.

Upozorňujeme návštěvníky parku, že po dobu stavby dochází k uzavření hlavní vstupní brány z ul. Národních hrdinů vedle MŠ Orangery a průchod přes dotčenou část areálu vymezenou ul. Národních hrdinů, budovou MŠ Orangery, zámkem (Dětským domovem) a ramenem říčky Rokytky bude z bezpečnostních důvodů zcela omezen. Ostatní vstupy do parku zůstávají v běžném provozu. Děkujeme za pochopení.