Volby do zastupitelstva MČ a Hl.m.Prahy v r. 2018

Prezident ČR vyhlásil termín obecních voleb na

5. a 6. října 2018.

V těchto dnech se uskuteční volby do Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Počernice a současně také do Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Nynější zastupitelstva schválila pro příští čtyřleté volební období počet svých členů takto: 15 členů pro Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice a 65 členů pro Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Oprávněným voličem v těchto volbách je každý občan České republiky, jenž alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let, není omezen ve výkonu volebního práva a je přihlášen k trvalému pobytu na území městské části. Totéž však platí i pro občany jiných členských zemí EU (u kterých stačí nově i pobyt přechodný), pokud požádají o zápis do dodatku seznamu voličů, nejpozději do dvou dnů přede dnem voleb, na úřadě městské části, pracovišti evidence obyvatel, které rovněž vytváří seznam voličů městské části. Každý volič je také oprávněn na tomto pracovišti požádat o kontrolu a informaci, zda je v tomto seznamu veden.

Volit lze v obecních volbách pouze ve volebním okrsku v místě trvalého pobytu.