Pozvánka na 24. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

Datum: 
23.07.2018

Dovoluji si Vás pozvat na 24. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat

v pondělí  23. 7. 2018 v 17.00 hod.
 

ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

P r o g r a m:

1. Složení slibu nového člena ZMČ Praha-Dolní Počernice
2. Dovolba člena rady MČ Praha-Dolní Počernice
3. Dovolba zástupce starosty MČ Praha-Dolní Počernice
4. Projednání návrhu nového Územního plánu Hl.m.Prahy (Metropolitní plán)
5. Projednání dodatku č. 4 nájemní smlouvy se spol. Počernický pivovar s.r.o.
6. Provozování polyfunkčního domu v souboru Bytové domy Dolní Počernice-jih
7. Informace
8. Dotazy, připomínky, podněty       

 

 

                                                                                                                 Zbyněk   R i c h t e r, v.r.

                                                                                                          starosta MČ Praha – Dolní Počernice