8. Veřejné fórum a zdravá výživa

Pozvánka na

8. Fórum Zdravé MČ Praha - Dolní Počernice

ve čtvrtek 25. května 2017 od 18.00 hod. do hotelu Svornost, Novozámecká 284

 

     Témata diskuse:
  1. Územní plánování
  2. Ekonomika - participační rozpočet
  3. Životní prostředí (voda, odpady, ovzduší, hluk…)               
  4. Sociální služby a zdraví obyvatel
  5. Doprava
  6. Volnočasové aktivity
  7. Dětský stůl

ochutnávka ‚zdravého‘ občerstvení připraveného dětmi ze ZŠ

slosování účastnických lístků

 
Přijďte se i Vy podílet na zlepšení kvality života v Dolních Počernicích!          
 
Zbyněk Richter, starosta MČ