15. zasedání zastupitelstva MČ Paha-Dolní Počernice

Datum: 
06.03.2017

Dovoluji si Vás pozvat na 15. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat

v pondělí  6. 3. 2017 v 17.00 hod.

ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

 

P r o g r a m:

1. Projednání návrhu rozpočtu MČ Praha-Dolní Počernice na rok 2017
2. Projednání rozpočtového výhledu MČ Praha-Dolní Počernice na r. 2018 - 2022
3. Rozpočtový výhled na r. 2018 – 2022 a rozpočet ZŠ Národních hrdinů 70 a MŠ DUHA na r. 2017
4. Dodatek ke zřizovacím listinám ZŠ Národních hrdinů 70 a MŠ DUHA
5. Projednání petice občanů za zklidnění provozu na ul Národních hrdinů
6. Prodej části pozemku parc.č. 620, k.ú. Dolní Počernice, PhDr. Věře Uhrové
7. Žádost Sokola Dolní Počernice, z.s. o dotaci na sportovní činnost
8. Informace
9. Dotazy, připomínky, podněty

 

                                                                                                                                                   Zbyněk  R i c h t e r, v.r.

                                                                                                                                                    starosta MČ Praha – Dolní Počernice