Upozornění na výskyt divokých prasat

Upozorňujeme občany, že úvozová cesta podél golfového hřiště / cyklotrasa A258 / je územím s vysokým výskytem divokých prasat. Turisty i cyklisty žádáme, aby při použí této trasy dbali na svou bezpečnost.