Memorandum o Rokytce

Dne 22. června bylo v Říčanech podepsáno  starosty Memorandum o spolupráci deseti městských částí hlavního města Prahy a města Říčany, ležících na toku Rokytky. Tato iniciativa by měla vyústit v realizaci protipovodňových opatření a vzájemné informovanosti s cílem řešení stávajícího neutěšeného stavu a minimalizace negativních dopadů, způsobených případnými povodněmi v dotčených územích. Níže uvádíme celé znění Memoranda a podpisovou listinu.