12. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice

Datum: 
13.06.2016

Dovoluji si Vás pozvat na  12. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat

v pondělí 13. 6. 2016 v 18.00 hod.

ve velké zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10

 

P r o g r a m:

1. Projednání závěrečného účtu MČ Praha – Dolní Počernice za rok 2015

2. Žádost Sokola Dolní Počernice z. s. o bezúročnou půjčku

3. Kupní smlouva – vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 820/4 v k.ú. Dolní Počernice

4. Projednání výstupů ze 7. fóra Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice

5. Projednání návrhu Memoranda za dostavbu „Počernické tangenty“

6. Projednání Závěru z konzultace k návrhu Metropolitního plánu s MC Praha-Dolní Počernice

7. Informace

8. Dotazy, připomínky, podněty

 

 

                                                                                                                 Zbyněk  R i c h t e r, v.r.

                                                                                                               starosta MČ Praha – Dolní Počernice