Provádění výřezů v korytě Hostavického potoka

Vážení občané, informujeme vás, že v těchto dnech jsou prováděny výřezy v korytě Hostavického potoka, v úseku od mostu Národních hrdinů po revitalizovaný úsek Hostavického potoka. Jsou vyřezávány náletové stromy a keře s obvodem kmene pod 80 cm. Jedná se o běžnou údržbu vodního toku bez velkých zásahů do břehových porostů, kterou zajišťuje odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

Vyřezaný materiál je prozatím ponechán vedle cyklostezky tak, aby na stezce neomezoval provoz, a bude odvezen během příštího týdne.