Upozornění občanům

Opětovně upozorňujeme občany parkující na území MČ Praha-Dolní Počernice, především pak rodiče dopravující své děti do MŠ a ZŠ, aby ve vlastním zájmu neponechávali na sedadlech svých vozidel žádné tašky, mobilní telefony a jiné cennosti. Právě taška na sedadle se v posledních dnech opět stala lákadlem pro zloděje před budovou MŠ, v době, kdy rodič odváděl své dítě do školky.
Žádáme vás proto, abyste si své vozidlo před odchodem vždy řádně zajistili a zkontrolovali, a předešli tak vloupání, při kterém dochází nejen ke škodě na odcizených věcech, ale taktéž ke značné škodě způsobené poškozením vozidla při vloupání.