Pozvánka ke „KULATÉMU STOLU“ – rekonstrukce ulice Úpická

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si vás pozvat do zasedací síně ÚMČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10

ve středu 11.11.2015 od 17.30 hod.

Přijďte nahlédnout do stavebních plánů plánované rekonstrukceulice Úpická a přednést své připomínky a dotazy k řešení:

  • upřesnění vjezdů

  • umístění herních prvků (ano či ne)

  • šířka komunikace, doporučuje se ponechat její stávající šířku

  • povrch komunikace, doporučuje se kvalitní živice s možností pořádání jednorázových akcí pro děti (cyklo, kolečkové brusle a pod.)

  • podoba ulice (šikany, zpomalovací prahy apod.), včetně jejich umístění

  • doplnění výsadeb (stromy, keře)

  • potřeba chodníků (ano či ne)

  • parkovací stání, jejich potřeba a umístění

  • odvodnění komunikace

  • mobiliář (lavičky, koše)

Zbyněk Richter, v.r. starosta MČ Praha-Dolní Počernice