Pozvánka na 6. Fórum Zdravé MČ Praha-Dolní Počernice,

ve čtvrtek 14. května 2015 od 18.00 hod. do hotelu Svornost, Novozámecká 284

            Témata diskuse:

  1. Životní prostředí (veřejná prostranství - úprava, úklid...)
  2. Doprava v MČ (parkovací možnosti)
  3. Územní plánování a rozpočet (investice MČ, strategický plán)                     
  4. Poskytování služeb a podnikání v MČ (zmapování stávajícího stavu, nabídky místních podnikatelů)
  5. Dětský stůl (školní parlament)
  6. Vzdělávání a volnočasové aktivity (školství, kultura, sport, volný čas…)
  7. Bezpečnost v MČ (ochrana občanů a majetku, sociopatologické jevy…)

malé občerstvení zdarma, připraven dětský koutek pro děti, na závěr slosování účastnických lístků.

Přijďte se podílet na zlepšení kvality života v Dolních Počernicích !

                                                                                                                      Zbyněk R i c h t e r, starosta MČ