Velikonoční inspirace – vynášení Morany

Po oba dny se ve výše uvedených prostorách konaly výstavy, rukodílné dílny a další aktivity, které jsou spojeny s Velikonočními svátky. Akce je pořádána v předstihu před vlastními Velikonočními svátky, aby návštěvníci zhlédli ukázky velikonočních tradic a inspirovali se jimi pro vlastní tvorbu. Součástí akce byly i možnosti prodeje velikonočních výrobků, kterými se prezentovali místní podnikatelé. Bylo potěšitelné, že akce se aktivně zúčastnili občané MČ, kteří vystavovali své výrobky, předváděli živě pečení, barvení vajíček, pletení pomlázek a zajišťovali i organizační službu. Pro děti byly připraveny výtvarné dílny na velikonoční témata.

Podnikatelé dostali možnost seznámit veřejnost se svojí činností a formou prodeje svých výrobků uspokojit potřeby občanů, kteří nemají v této oblasti materiální a časové možnosti. Velmi významná byla aktivní účast naší základní a mateřské školy. Jejich vystavené výrobky budily zaslouženou pozornost všech návštěvníků akce. Součástí dvoudenní akce bylo nedělní vynášení Morany, kdy se dolnopočerničtí občané loučili se zimou početným průvodem přes obec a zapálením a vhozením Morany do potoka Rokytky.

Po oba dny byla v kontaktu s veřejností část samosprávného vedení MČ, jehož členové hovořili s účastníky akce o směrování udržitelného rozvoje MČ Praha – Dolní Počernice a potřebách zapojení se do veřejného života.