Výlov velkého Počernického rybníka 2013

Tato tradiční akce proběhla v rámci MA 21 ve spolupráci MČ Praha – Dolní Počernice, Českého rybářského svazu – Rybáři Praha a Lesy hl. m. Prahy, středisko ekologické výchovy. Akce měla výchovně vzdělávací charakter a kromě vlastní náplně a účelu výlovu probíhalo na několika stanovištích seznamování dětí i ostatní veřejnosti s přírodou a s děním kolem rybničního a vodního hospodářství. Do akce byl zapojen i podnikatelský sektor ( místní restaurace „Léta páně“ a „Al Mulino“ ), který zajišťoval v chladném počasí občerstvení, zabezpečení sociálního zařízení a dětský koutek pro nejmenší návštěvníky akce.