Kampaň DEN ZDRAVÍ A POHYBU - 5. POČERNICKÉ CYKLOHRÁTKY