Kampaň DEN ZDRAVÍ A POHYBU - 4. POČERNICKÉ CYKLOHRÁTKY