Pozvánka ke kulatému stolu "DOPRAVNÍ SITUACE V RUDNÍKOVSKÉ Ul."

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás pozvat na druhé jednání u „kulatého stolu“, jehož předmětem bude dopravní situace v Rudníkovské ul. Návrh na řešení této situace, vydaný odborem dopravy ÚMČ Praha 14 spočívá v zjednosměrnění ul. Rudníkovská, Svatoňovická a Listopadová s tím, že doprava ze Svatoňovické ul. od MŠ DUHA bude převedena do ul. Podkrkonošská a Hrabačovská. Více ukazuje přiložený plánek.

Vzhledem k tomu, že se toto dopravní opatření bude týkat i obyvatel ul. Bernartická a části Bohuslavické ul., jsou na toto jednání pozváni obyvatelé všech dotčených ulic nebo jejich úseků. Pokud se nebudete moci dostavit, prosíme alespoň doručit na úřad vaši písemnou reakci na daný problém.

Jednání se bude konat

ve středu 24. října v 17 hod.
v zasedací síni ÚMČ Praha – Dolní Počernice.

 

                                                          

              Zbyněk Richter, v.r.                                                                                                                                  
starosta MČ Praha-Dolní Počernice