Krátké představení a poděkování

Vážení obyvatelé Dolních Počernic,

ráda bych Vám představila v krátkosti Místní agendu 21 (MA21). Jedná se o zkvalitňování našeho života a životního prostředí s uplatňováním principů udržitelného rozvoje se zapojením Vás, našich občanů do rozhodování. Rozhodování o tom, jakým směrem se bude sociální, kulturní, politický či sportovní život v obci dále ubírat a jaké strategické cíle si naplánujeme a pokusíme se je splnit. Mým úkolem je zprostředkovat součinnost mezi Vámi a naším úřadem a samosprávou.

Na našich webových stránkách je k dispozici rozsáhlejší povídání o principech MA21, hodnotící zprávy za uplynulé roky a plán na příští rok. Brzy zde také najdete anketu na téma, které akce se Vám líbí a které aktivity byste chtěli případně rozšířit a jakým směrem. S potěšením uvítám Vaše připomínky a podněty případně i mailem na brozova@dpocernice.cz

Rádi bychom poděkovali za významnou pomoc při akcích MA21 zejména řediteli dětského domova Martinovi Lněničkovi a jeho spolupracovníkům, také řediteli základní školy Jiřímu Schwarzovi a kolektivu učitelů, především Štěpánce Kratochvílové a též ředitelce mateřské školky Dance Exnerové.

Dále všem organizátorům z řad úřadu, místních sdružení a spolků a ostatním dobrovolníkům, kteří nelitují svého volného času a většinou nezištně nebo jen za symbolickou odměnu jsou ochotni věnovat svou snahu a úsilí pro nové společné zážitky našich občanů, pro zdraví, spokojenost a úsměvy na tvářích, prostě pro dobrou věc…

Velký dík patří také dětem, které se aktivně zapojují a pomáhají například při úklidu obce na Den Země, zajišťování stanovišť na Dni dětí, občerstvení na Veřejném fóru, Seniorském dni zdraví či Cyklohrátkách a vystupováním na kulturních akcích jako je Masopust, Babí léto, Vánoce…

Vážíme si Vaší spolupráce a přejeme si ji zachovat i do budoucna…

 

Zbyněk Richter, starosta a politik Zdravého města Praha – Dolní Počernice

Markéta Brožová, koordinátorka MA21