Akční plán zlepšování na rok 2018

V příloze Vám předkládáme Akční plán zlepšování MA21 na r. 2018.

Místní agenda 21 (MA21) podporuje zkvalitňování našeho života a životního prostředí s uplatňováním principů udržitelného rozvoje se zapojením Vás, našich občanů do rozhodování. Rozhodování o tom, jakým směrem se bude sociální, kulturní, politický či sportovní život v obci dále ubírat a jaké strategické cíle si naplánujeme a pokusíme se je splnit. Rozsáhlejší povídání o principech MA21 najdete na webových stránkách.

S potěšením uvítáme Vaše připomínky a podněty případně i mailem na brozova@dpocernice.cz.

Markéta Brožová, koordinátorka MA21